Dronoskopi nedir ?

Dronoskopi, arazi ölçümlerini ve analizlerini otonom uçuş yapan dronelarla saatler içinde yapılmasını sağlayan ve Autodesk ve Netcad yazılımlarıyla %100 uyumlu, 2.5 cm hassasiyetli üç boyutlu (3d) veri elde edilmesini sağlayan sistemin adıdır.

Dronoskopi işlemi nasıl gerçekleştirilir ?

Dronoskopi işlemi, firmamızın 2004 yılından beri faaliyet gösterdiği 3D tarama tecrübesiyle, yüksek kaliteli drone tarayıcılar kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Dronoskopi yapılacak araziye öncelikle markörler yerleştirilir. Drone için bölgeye has optimum irtifa seçilerek, otomatik olarak oluşturulan uçuş planının yapılması sağlanır. Bu sayede insan hatası olasılığı asgariye indirilir.

Bir uçuş yaklaşık 20 megapiksel görüntü kalitesinde alınan fotoğraflarla, yaklaşık 20 dakika sürer ve bu tek uçuşta 0.16 km2’lik bir arazi taranabilir.

Dronoskopi analiz ve ayrıştırma işlemleri

Dronoskopi ile elde edilen veriler, firmamızın 2004 yılından beri geliştirdiği point cloud işleme yöntemleriyle ağ örgü yapısına dönüştürülebilir, periyodik olarak yapılan taramalar hassas şekilde analiz edilebilir. Dronoskopi verisindeki bina, orman, yol, enerji hattı gibi yapılar modelden ayrıştırılabilir ve yapılacak ölçümlerde bu yapılar yok sayılarak hesaplamalar yapılabilir. Elde edilen tarama verisi üzerinden izohips eğrileri elde edilebilir. …

Çalışma örnekleri