Dronoskopi ile elde edilen veriler, firmamızın 2004 yılından beri geliştirdiği point cloud işleme yöntemleriyle ağ örgü yapısına dönüştürülebilir, periyodik olarak yapılan taramalar hassas şekilde analiz edilebilir.

Dronoskopi verisindeki bina, orman, yol, enerji hattı gibi yapılar modelden ayrıştırılabilir ve yapılacak ölçümlerde bu yapılar yok sayılarak hesaplamalar yapılabilir.

Elde edilen tarama verisi üzerinden izohips eğrileri elde edilebilir.

Yüksek çözünürlüklü ortomozaik imajlar elde edilebilir ve bu imajlar InfraWorks, ArcGIS, Google Earth Pro, or QGIS. yazılımlarına atılabilir.

Maden ve hafriyat çalışmalarında kullanılmak üzere hassas hacim ve alan ölçümleri yapılabilir.